Komunální volby - 23.-24. září 2022

Program

Rozumem a srdcem. Společně.

Vize pro Prahu 7

Města a obce mají velkou moc. V obcích směřujeme k udržitelné budoucnosti: zde začíná boj proti změnám klimatu, investuje se do vzdělání, podporují se nejslabší, ale také posiluje blahobyt, duševní zdraví a rovnost. V našem programu ukazujeme, jak toho lze dosáhnout.

Přicházíme s odpověďmi na otázky dnešní doby. Jako je energetická krize, fatální nedostatek parkovacích míst nebo ohrožení pěších na chodnících cyklisty a koloběžkáři. Nabízíme ale také vize pro delší období, jako je ochlazení horkých prostranství, zpřístupnění vltavských břehů nebo vybudování nové polikliniky s lůžkovou částí pro obyvatele Sedmičky.

Nebudeme vytvářet další a další utopické projekty, ale společně s Vámi hledat racionální řešení, která co nejrychleji dokončíme. Nebudeme nikomu vnucovat to, co je dobré, ale chceme odstraňovat bariéry, pomáhat tam, kde je to možné a zvelebovat svěřený majetek a prostředky. Společně pro Prahu 7. S rozumem a srdcem.

#1:

Energii pro Prahu 7

Pomůžeme všemi prostředky se zvládáním dopadů energetické krize.

#2:

Parkovat bez křečí

Obnovíme zbytečně zrušená parkovací stání a postavíme nová s využitím parkovacích systémů.

#3:

Vrátit chodníky chodcům

Vytvoříme bezpečné zóny, kde nebude hrozit riziko střetu s rychle projíždějícím cyklistou či uživatelem elektrokoloběžky.

#4:

Ochladit ulice

Postavíme desítky nových drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky.

#5:

Poskytovat důstojně zdravotní péči

Vybudujeme novou polikliniku s lůžkovou částí pro Prahu 7.

#6:

Respektovat naše seniory

Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v ulici Na Maninách.

#7:

Zpřístupnit vltavské břehy

Umožníme bohatší využití řeky k odpočinku, sportu nebo dopravě.

Strategické priority

Strategické priority

Priorita 1

Energii pro Prahu 7

Pomůžeme všemi prostředky se zvládáním dopadů energetické krize.

Jak to uděláme

Priorita 2

Parkovat bez křečí

Obnovíme zbytečně zrušená parkovací stání a postavíme nová s využitím parkovacích systémů.

Jak to uděláme

Priorita 3

Vrátit chodníky chodcům

Vytvoříme bezpečné zóny, kde nebude hrozit riziko střetu s rychle projíždějícím cyklistou či uživatelem elektrokoloběžky.

Jak to uděláme

Priorita 4

Ochladit ulice

Postavíme desítky nových drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky.

Jak to uděláme

Priorita 5

Poskytovat důstojně zdravotní péči

Vybudujeme novou polikliniku s lůžkovou částí pro Prahu 7.

Jak to uděláme

Priorita 6

Respektovat naše seniory

Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v ulici Na Maninách.

Jak to uděláme

Priorita 7

Zpřístupnit vltavské břehy

Umožníme bohatší využití řeky k odpočinku, sportu nebo dopravě.

Jak to uděláme

Priorita 1

Energii pro Prahu 7

Pomůžeme všemi prostředky se zvládáním dopadů energetické krize

Jak to uděláme

  • Rozjedeme projekty fotovoltaiky na střechy budov, které patří městské části nebo Hlavnímu městu Praha a všude tam, kde to má smysl.
  • Vytvoříme speciální sociálně-právní poradnu pro nájemníky a pomůžeme se žádostmi o příspěvek na bydlení. Nikoho nenecháme v zimě doma mrznout.
  • Zavedeme efektivní úspory v organizacích, zřizovaných městskou částí. S vědomím odpovědnosti za zdraví zaměstnanců a dětí.
  • Podpoříme snížení zbytečné spotřeby energie zateplením budov nebo používáním energeticky úsporných spotřebičů.
  • Pomůžeme sportovním organizacím grantovými programy vyrovnat se s růstem nákladů na energie a údržbu sportovišť.
  • V rámci pomoci obyvatelům a podnikatelům se vyrovnat s inflací a energetickou krizí nebudeme uplatňovat v nájemních bytech a nebytových prostorech městské části inflační doložku.

Strategické priority

energie_solarni

Priorita 1

Energii pro Prahu 7

Pomůžeme všemi prostředky se zvládáním dopadů energetické krize.

pexels-bagus-pangestu

Priorita 2

Parkovat bez křečí

Obnovíme zbytečně zrušená parkovací stání a postavíme nová s využitím parkovacích systémů.

parkovani_01

Priorita 3

Vrátit chodníky chodcům

Vytvoříme bezpečné zóny, kde nebude hrozit riziko střetu s rychle projíždějícím cyklistou či uživatelem elektrokoloběžky.

voda
Ochladit ulice

Postavíme desítky nových drobných vodních prvků, jako jsou pítka, fontány nebo vodotrysky.

pexels-anna-shvets-5257478
Poskytovat důstojně zdravotní péči

Vybudujeme novou polikliniku s lůžkovou částí pro Prahu 7.

pexels-rodnae-productions-6129685
Respektovat naše seniory

Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v ulici Na Maninách.

pexels-rachel-claire-4857752
Zpřístupnit vltavské břehy

Umožníme bohatší využití řeky k odpočinku, sportu nebo dopravě.

pexels-sam-lion