Komunální volby - 23.-24. září 2022

Města a obce mají velkou moc. V obcích směřujeme k udržitelné budoucnosti: zde začíná boj proti změnám klimatu, investuje se do vzdělání, podporují se nejslabší, ale také posiluje blahobyt, duševní zdraví a rovnost. V našem programu ukazujeme, jak toho lze dosáhnout.

Přicházíme s odpověďmi na otázky dnešní doby. Jako je energetická krize, fatální nedostatek parkovacích míst nebo ohrožení pěších na chodnících cyklisty a koloběžkáři. Nabízíme ale také vize pro delší období, jako je ochlazení horkých prostranství, zpřístupnění vltavských břehů nebo vybudování nové polikliniky s lůžkovou částí pro obyvatele Sedmičky.

Nebudeme vytvářet další a další utopické projekty, ale společně s Vámi hledat racionální řešení, která co nejrychleji dokončíme. Nebudeme nikomu vnucovat to, co je dobré, ale chceme odstraňovat bariéry, pomáhat tam, kde je to možné a zvelebovat svěřený majetek a prostředky. Společně pro Prahu 7. S rozumem a srdcem.

Strategické priority

Volební program

#1:

Doprava

Naším cílem je plynulá doprava, kvalitní silnice a dobrá dopravní dostupnost. Nesmíme ale zapomenout na bezpečí pro chodce v ulicích a na dostatek parkovacích míst pro občany v městské části. Hodláme podporovat aktivity vedoucí k dosažení těchto cílů. Doprava patří mezi naše strategické priority, proto jí v programu věnujeme obsáhlejší prostor.

Praha 7 je dopravou poměrně značně zasažena díky tranzitu po severojižní magistrále. K částečnému zlepšení došlo po otevření tunelu Blanka, ale zásadním předpokladem dalšího zklidnění dopravy na Praze 7 je dostavba vnějšího a městského okruhu Prahy. Tyto priority budou prosazovat naši kolegové kandidující na Magistrát Hlavního města Prahy.

Parkování

Praha 7, díky své struktuře historické zástavby, která v době svého vzniku nepředpokládala tak masivní rozvoj individuální automobilové dopravy, má omezené možnosti pro parkování. V Praze 7 je 9 287 parkovacích míst, ale současně je prodaných cca 12 000 parkovacích karet!

Praha 7 má k dispozici data, kde je jasně vidět zaplněnost parkovacích míst, ale zatím neudělala jediné vyhodnocení reálných potřeb. Praha 7 neřeší možnost navýšení parkovacích míst – téma parkování se na Komisi pro dopravu, která je obsazena zástupci Praha 7 Sobě a Strany zelených v posledním volebním období vůbec nevyskytlo. Praha 7 zatím záměrně snižuje počet parkovacích míst – zahrazení parkovacích míst na Ortenově náměstí plastovými sloupky. Projekt na rekonstrukci Jankovcovy ulice předpokládá zrušit příčné stání (parkování) od budovy parních mlýnů (Billa) až po ulici Přístavní, což znamená další snížení počtu parkovacích stání v hustě obydlené oblasti, kde je parkovacích míst již nyní nedostatek. Garáže ve Veverkově 10 (objekt v majetku Prahy 7) jsou již několik let nevyužity. Tento objekt ve vnitrobloku umožňuje zřídit minimálně 20 parkovacích míst. Praha 7 má třetinovou obsazenost P+R parkovišť a nemotivuje potenciální uživatele k jejich vyššímu využití.

Problematice parkování a veřejného prostoru se chceme systematicky věnovat založením samostatného programu, který bude řešit příležitosti ke zlepšení parkování v ulicích a objektech v majetku města a současně bude vyhledávat možnosti spolupráce se soukromými majiteli. Už teď víme, že během dvou let můžeme nejméně o 358 míst navýšit počet parkovacích stání. Obnovíme ta zbytečně zrušená a postavíme nová s využitím jednoduchých parkovacích systémů.

Chceme:

MHD

MHD v Praze 7 je poměrně stabilizovaná. V příštích letech však organizaci MHD dosti negativně ovlivní oprava Libeňského mostu. Termín zahájení rekonstrukce se neustále odsouvá a náhradou čtyř vytížených tramvajových linek má být pouze provizorní pěší spojení mezi předmostím na straně Holešovic a Palmovkou. A to pouze po dobu části rekonstrukce. Domníváme se, že tak velký zásah do dopravního systému nejen Prahy 7, by měl zahrnovat lepší přípravu alternativního dopravního spojení.

Například:

Jdu pěšky

Praha 7 se stala rozšířeným centrem celé metropole. Pěší chůze po Praze 7 je však často zatížena rizikem střetu s rychle projíždějícím cyklistou či uživatelem elektrokoloběžky.

Navrhneme:

Jedu na kole

Cyklostezky na Praze 7 jsou často jen pro odvážlivce a občas jsou nebezpečné pro cyklisty i pro řidiče. Například sjezd z Hlávkova mostu na Bubenské nábřeží a následné odbočení do Argentinské připomíná dálniční křižovatku, do které kdosi moudrý přimaloval několikero cyklopruhů. Jízda po nich je adrenalin nejen pro cyklisty samotné, ale i pro řidiče. Většina cyklistů řeší tyto adrenalinové zážitky jízdou po chodníku, což není řešení, ale jenom stres pro cyklisty a zejména chodce.

Situace se významně zhoršila s příchodem koloběžek. Mnoho lidí si v Praze 7 pořídilo vlastní koloběžku a mnoho si jich zvyklo používat sdílenou. Pro ně je situace úplně stejná. Je nutné vytvořit bezpečné a přehledné podmínky pro chodce, cyklisty i řidiče. Praha 7 je staré město a není možné rozšířit každou ulici o oddělený cyklopruh při zachování chodníku. Je však možné vytvořit bezpečné páteřní cesty a v ostatních ulicích nekombinovat jednosměrky pro auta s cyklostezkou v protisměru.

Příkladem takového nevhodného nastavení je dnešní Osadní, která je jednosměrkou, ale cyklisti mohou jezdit i v protisměru. Nejednou jsme viděli a slyšeli brzdící vozidla vyděšená z vjíždějících cyklistů do křižovatky. Dalším příkladem je cyklostezka v Tusarově ulici vedená v protisměru jednosměrky, přestože o 20 m dále u téhož parku je možnost bezproblémové jízdy na kole požadovaným východním směrem.

Z Bubenského nábřeží, kde vzniká nová lávka pro pěší a cyklisty z Karlína, není dořešena bezpečná návaznost do Letenských sadů, na Libeňský most a ani na severní nábřeží Holešovic, odkud lze pokračovat do Stromovky a do Troje.

Chceme:

Podpora cyklistiky se nemá vyznačovat jen množstvím namalovaných cyklopruhů na silnicích. Je možná lépe méně, ale bezpečných cyklostezek, oddělených od rušného autoprovozu a bez konfliktů s chodci.

Podporujeme rozvoj cyklo-logistických center, která umožní lepší distribuci neustále se rozvíjející e-komerce a rozvoz balíků pomocí elektrokol a elektrovozíků, které nezatěžují ovzduší ve městě a neblokují ulice tak, jako velké dodávky.

Jedu na lodi

Městská část je ze tří stran obklopena řekou a je velká škoda, že je potenciál vodní cesty využíván jen minimálně a spíše zapálenými fanoušky vodních sportů. Jsme přesvědčení, že voda musí v budoucnosti hrát v naší městské části mnohem větší roli.

Chceme:

#2:

Rozvoj veřejného prostoru napříč městskou částí

V případě budoucích rekonstrukcí ulic chceme s rezidenty rozvíjet dialog o podobě jejich ulice, předložit varianty řešení a nerozhodovat bez jejich vědomí. Takto vnímáme smysluplnou participaci. Pro možné koncepty úpravy ulice lze využít také spolupráce například s Fakultou architektury ČVUT, kde studenti v ateliérech každoročně připraví řadu studií „do šuplíku“ často s minimální pravděpodobností realizace. Musíme také koncepčně „ochladit“ městskou část.

Naše priority:

Z projektů MHMP podporujeme:

#3:

Školství, vzdělávání a podpora spolků

Výběr škol je v naší městské části bohatý, rodiče si můžou vybrat, jak chtějí své dítě vzdělávat. V Praze je konkurence vysoká, přesto se nám daří držet krok. Tyto služby chceme nadále rozvíjet. Chceme zajistit bezpečné, dostupné a kvalitní školy. Proto potřebujeme mít skvělé učitele, úřad by měl především vytvářet dobré podmínky pro jejich práci a nezasahovat ideologicky do řízení jednotlivých škol. V nejbližších letech bude také poměrně náročné zvládnout nárůst počtu žáků v mateřských a základních školách.

Pro naše děti jen to nejlepší

S očekávaným demografickým vývojem chceme:

#4:

Sociální péče a zdraví

Senioři nebo lidé sociálně znevýhodnění si zaslouží naši zvláštní pozornost a péči. Sociální služba musí přicházet za lidmi, ne oni za ní. Naše městská část patří k místům, která jsou k seniorům přívětivá, ale přesto je stále co zlepšovat. Budeme usilovat o co nejdelší pobyt seniorů v domácím prostředí, rozšiřovat zdravotně-sociální služby a usilovat o důstojné podmínky pro potřebné. Víme o tom, že vůči hendikepovaným máme u nás určitý dluh, který budeme chtít velmi rychle napravit.

Tam, kde „pouhá“ podpora nestačí…

V rámci sociální práce:

#5:

Kultura, sport, volný čas

Život není jen o práci, ale také o odpočinku a volném čase. Kvalitní trávení volného času si jistě zaslouží naši pozornost. Je třeba se mít kde bavit, sportovat, poznávat přátele. Čím více příležitostí pro volný čas bude, tím lépe s ním občané naloží. Chceme tomu být nápomocni a volnočasové aktivity v městské části rozvíjet.

Do kultury v Praze 7 směřovalo v posledních letech značné množství finančních prostředků. Opravovala se Šlechtova restaurace, ale již dlouho tvoří jen kulisu stánkovému prodeji. Oprava letenského kolotoče spolykala víc, než bylo v plánu a trvala mnoho let. Rekonstrukce prádelny v suterénu Vinařské 1 na atelier stála přes 600 tisíc, ale využije jej pouze jeden vítězný uchazeč o zvýhodněné nájemné s příslibem propagace Prahy 7. Domníváme se, že podpora kultury z rozpočtu Prahy 7 by měla směřovat především do „živých“ projektů, divadel a spolků dlouhodobě působících na Praze 7.

Poměr grantů na kulturu a sport je značně vychýlen v neprospěch sportu. Chceme zajistit větší podporu sportovním oddílům, spolkům, ale i konkrétním projektům, které budou rozvíjet sportovní aktivity mládeže i dospělých. Se zdražením energií nenecháme padnout sportovní kluby a oddíly, které již tradičně na Praze 7 fungují.

Praha 7 může být díky svým dispozicím (Stromovka, Letenská pláň, řeka) ideálním prostorem pro trávení volného času. Chceme proto pokračovat v revitalizacích nejen dětských hřišť a koutků, ale také mikrosportovišť a relaxačních zákoutí pro dospělé. V rámci vize „ochlazení“ městské části, postavíme nové fontány a vodotrysky, které se stanou příjemnými relaxačními místy. Na Letenské pláni zřídíme městskou půjčovnu sportovních potřeb.

#6:

Životní prostředí, zeleň a pořádek

Žijeme v městské části s největším podílem zelených ploch v rámci centrální Prahy. Životní prostředí, úklid a pořádek města je pro nás absolutní priorita. Místo, kde žijeme, ale bude vždy jen takové, jaké si jej sami vytvoříme a zachováme. Chceme navázat na kus dobře vykonané práce a pokračovat v naplánovaných projektech.

Jsme hrdí na to, že životní prostředí na Praze 7 je velmi rozmanité a díky Stromovce a Letenským sadům je jednou z nejzelenějších městských částí. Současně je zde ale i mnoho asfaltových ploch, které dramaticky přehřívají naši městskou část. Mezi tato kritická místa patří oplocené parkoviště před zemědělským muzeem, nevyužité autobusové nádraží před nádražím Holešovice, parkoviště v tržnici nebo asfaltový soutok Varhulíkové a Jankovcovy ulice ozdobený betonovými bloky. Musíme proto koncepčně městskou část „ochladit“.

Satelitní snímky odhalují pražské tepelné ostrovy

Novinky.cz - Speciální přístroj operující na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) zachytil nedávné teplotní extrémy na zemském povrchu v Miláně, Paříži i v Praze. Poskytl data pro teplotní mapy, které ukazují „městské tepelné ostrovy“, tedy oblasti s mimořádným teplem ve srovnání s okolní krajinou. Teploty vzduchu byly v mnoha evropských městech o 10 °C nad průměrem pro danou roční dobu. >>

Naše priority:

Čistá Sedmička musí být naší vizitkou

#7:

Efektivní a odpovědné hospodaření s majetkem

Jsme si vědomi toho, že veškerý majetek nám byl svěřen do správy. Dobrý hospodář není ten, který vše zakonzervuje a strachuje se o to, aby svěřený majetek neztratil. Dobrý hospodář se stará, pečuje a chce svěřený majetek řádně spravovat a zhodnocovat pro další generace. Proto chceme hospodařit s vyrovnanými rozpočty, investovat i opravovat. Uvědomujeme si, že nás všechny čeká těžké období, ale kde je vůle, je i cesta.

Nedovolíme zadlužení městské části

Efektivní hospodaření je naší doménou

#8:

Podpora podnikání a rozvoj

Jsme si vědomi faktu, že dobré podmínky pro podnikatelské aktivity přinášejí prospěch městské části a jejím obyvatelům. Velký důraz budeme klást na zajištění rovných příležitostí a zdravé podnikatelské prostředí. Podnikatele chceme motivovat a podporovat jejich smysluplné projekty, které umožní rozvoj městské části a přinesou nová pracovní místa.

Méně bariér, více servisu pro podnikatele

#9:

Bezpečnost

Lidé se musí cítit bezpečně, jak doma, tak na ulici. Město má povinnost své občany chránit a pomáhat tam, kde si sám člověk pomoci nedokáže. Bezpečnější město zahrnuje také bezpečnější obydlí, bezpečnější dopravu, bezpečnost dětí, bezpečnost žen, bezpečnost starších obyvatel, bezpečnost hendikepovaných atd.

Více bezpečí za dveřmi bytu

Méně nebezpečí na ulici

Více pravomocí pro městskou část

Ke stažení