Komunální volby - 23.-24. září 2022

Strategické priority

#6:

Respektovat naše seniory

Postavíme nový dům s pečovatelskou službou v ulici Na Maninách.